Prowadzenie Firmy NX jest prostym systemem o przejrzystej strukturze i łatwej obsłudze. Pozwala na wystawianie różnych rodzajów faktur, prowadzenie Księgi PiR, Ewidencji Ryczałtu i rejestrów VAT. Generuje najnowsze wersje plików JPK, z raportem kontrolnym. Generuje pliki KSeF.

Główne cechy programu

FAKTURY

 • Faktury, proformy, korekty, paragony
 • Wzorce faktur cyklicznych
 • Sprzedaż krajowa
 • Faktury zwolnione z VAT
 • Mechanizm podzielonej płatności
 • Powielanie faktur
 • Duplikaty faktur
 • Raporty z zapisem do formatu PDF, DOC i XLS
 • Różne rejestry faktur
 • Dane domyślne
 • Przydział parametrów JPK
 • Eksport do plików XML i ECOD
 • Dokumenty w trybie roboczym
 • Numeracja oparta na wzorcach
 • Złożone filtrowanie
 • Blokowanie dokumentów
 • Własne logo na fakturze
 • Kod kreskowy numeru faktury

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • Pobieranie danych z faktur
 • Tworzenie dekretu do rejestru VAT
 • Parametry JPK pobierane z faktur lub wpisywane
 • Przeliczanie wydatków samochodu
 • Lista zdarzeń gospodarczych
 • Remanenty
 • Zamykanie miesiąca

EWIDENCJA RYCZAŁTU

 • Stawki wg nowych przepisów
 • Pobieranie danych z faktur
 • Tworzenie dekretu do rejestru VAT
 • Wyliczenie podatku wg stawek i łącznego za miesiąc

REJESTRY VAT

 • Rejestry na podstawie KPiR lub Ewidencji Ryczałtu
 • Wydruki wg rejestrów
 • Wydruki rejestru zakupów inwestycyjnych
 • Tworzenie deklaracji miesięcznych
 • ROZLICZENIA
 • Rozliczanie wystawionych faktur
  • Zestawienia rozliczeń

PLIKI JPK, KSeF

 • Tworzenie plików JPK_V7 i starszej wersji
 • Tworzenie plików JPK_FA i JPK_PKPIR
 • Podgląd i wydruk plików JPK
  • Tworzenie plików KSeF

SŁOWNIKI

 • Kontrahentów, z tworzeniem rozliczeń
 • Produktów, z oznaczeniami JPK i stawkami ryczałtu
 • Cenników

INNE FUNKCJE

 • Narzędzia do bazy danych MS SQL
 • Tworzenie kopii bazy i odtwarzanie danych
 • Automatyczne aktualizacje
 • Zarządzanie rolami dostępu do programu
 • Logowanie za pośrednictwem domeny Windows
 • Podręcznik użytkownika

Technologia

Program działa w środowisku Windows.
Wymaga NET 4.0.
Baza danych systemu: MS SQL.

Aktualne wersje

Program instalacyjny systemu.

Instalator zainstaluje wszystkie niezbędne elementy programu.
W przypadku problemów z utworzeniem bazy danych należy zainstalować dodatki: InstallSMO.zip
Pobierana jest pełna wersja programu z licencją na 60 dni. W tym czasie można przetestować działanie systemu.
W każdej chwili można wgrać licencję, bez utraty danych.

Program sam sprawdzi dostępność i pobierze aktualizacje.

UWAGA: Jeżeli program nie może pobrać aktualizacji, to należy:
1.Pobrać plik aktualizacyjny:   PFAktualizacja.exe
2.Skopiować go do katalogu programu (C:\ProwadzenieFirmy)
3.Uruchomić i potwierdzić nadpisanie plików.
4.Przy uruchomieniu, program zaktualizuje bazę danych.

Cennik

Prowadzenie Firmy NXPF-A(K-3)Licencja odnawialna300Licencja na 3 komputery.
Roczny okres obowiązywania.
Zawiera nadzór (PF-NA).
RozszerzeniePF-K(1)Dodatkowe stanowisko50Rozszerzenie licencji PF-A.
Ceny w zł netto