Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych TW-1, według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. Współpracuje z systemem Upomnienia i Tytuły Wykonawcze w wersji 8.00.

Główne cechy programu

  • Program nie wymaga dużych zasobów systemowych.
  • Jest prosty w budowie i łatwy w obsłudze.
  • Pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r.
  • Współdziała z systemem Upomnienia i Tytuły Wykonawcze w wersji 8.00
  • Przejrzyste tworzenie tytułów według sekcji (B,C,D), z możliwością wyboru wydruku każdej sekcji.
  • Dostępna jest ewidencja kontrahentów (firm lub osób fizycznych), których dane mogą być wstawiane w odpowiednie pola tytułu.
  • Naliczanie odsetek według tabeli stawek zawartej w programie. Odsetki podatkowe lub ustawowe.
  • Możliwość zapisu wydruku w formacie pdf, doc i xls.
  • Eksport tytułu do pliku xml umożliwia wymianę danych z innymi instalacjami lub innymi programami.
  • Tworzenie tytułu na podstawie pliku xml umożliwia połączenie z istniejącymi aplikacjami.
  • Dodatkowe oznaczenie tytułu adresem urzędu skarbowego, do którego będzie wysyłany.
  • wydruk ewidencji tytułów, także według urzędów skarbowych.

Technologia

Program działa w środowisku Windows.
Wymaga NET 4.0.
Baza danych systemu: ACCESS

Aktualne wersje

Program Tytuły Wykonawcze NX można:

1.Zainstalować programem instalacyjnym:

Pełna wersja 2.01.00
Instalacja_TytulyWykonawcze_201.zip
Przed instalacją nowszej wersji demo programem instalacyjnym, prosimy odinstalować poprzednią.
2.Rozpakować gotowy program na dysku (C:\TytulyWykonawcze) :
(należy wtedy zainstalować samodzielnie dodatek ReportViewer).
Ten sposób służy do instalacji sieciowej na udostępnionym udziale
(komputery klienckie muszą mieć zainstalowane biblioteki NET4 i ReportViewer).

Pełna wersja 2.01.00
TytulyWykonawcze_201.zip

Aktualizacja do najnowszej wersji (2021-09-20, wersja TW-1(6))
TytulyWykonawcze_Aktualizacja.zip
(wypakowane pliki należy skopiować do katalogu programu domyślnie C:\TytulyWykonawcze).

Cennik

Tytuły Wykonawcze NXTW-A(K-1)Licencja odnawialna1 000Licencja na 1 komputer.
Roczny okres obowiązywania.
Zawiera nadzór (TW-NA).
RozszerzenieTW-K(1)Dodatkowe stanowisko250Rozszerzenie licencji TW-A.