Program Zarządzanie Zasobami jest systemem opisującym zasoby firmy (urządzenia, składniki, części, materiały eksploatacyjne, licencje, oprogramowanie, itd.) oraz powiązania między tymi składnikami. Ułatwia inwentaryzację, kontrolę gwarancji, powiązania między sprzętem a serwisem, ważnością umów itd.

Główne cechy programu

Zasoby:

 • zestawy  (łączy urządzenia)
 • urządzenia (z parametrami zakupu, eksploatacji, gwarancji, przeglądów, itd.)
 • części (ich przypisanie do urządzeń, serwis, naprawy, itd.)
 • materiały (przypisanie do urządzeń)
 • oprogramowanie (jako rodzaj oprogramowania, które jest używane przez urządzenia)
 • licencje (zakupione licencje, które są przypisane do oprogramowania)

Dokumenty:

 • faktury (jako parametr zakupu zasobu)
 • gwarancje (także przypisane go urządzenia lub części)
 • umowy serwisowe (umowy na serwis zasobu)
 • przesunięcia (zmiana miejsca użytkowania zestawu, urządzenia lub części)

Obsługa:

 • przeglądy (parametry wykonanego i planowanego przeglądu urządzeń)
 • naprawy (ewidencja napraw urządzeń)
 • przestoje (ewidencja przerw w pracy urządzeń)
 • usługi (ewidencja wykonanych usług)
 • terminarz (lista spraw do zrobienia – przeglądów, odnowienia gwarancji, umowy serwisowej, itp.)

Słowniki:

 • działy
 • osoby
 • kontrahenci
 • rodzaje urządzeń
 • typ zasobu

Technologia

Program działa w środowisku Windows.
Wymaga NET 4.0.
Baza danych systemu: MS SQL

Aktualne wersje

Prosimy o kontakt.

Cennik

Zarządzanie ZasobamiZZ-A(K-3)Licencja odnawialna2 000Licencja na 3 komputery.
Roczny okres obowiązywania.
Zawiera nadzór (ZZ-NA).

RozszerzenieZZ-K(1)Dodatkowe stanowisko300Rozszerzenie licencji ZZ-A.